Hade de Neve

Languages of the courses / workshops

  • English
  • French
  • Dutch
Yogafederatie der Nederlandstaligen

Hade (1960) studeerde af in 1986 bij André Van Lysebeth.  Is al 32 jaar yogadocente in het Vormingsinstituut voor Yogadocenten van Zolder (Limburg) en heeft een eigen yogapraktijk in Brussel.  Leidt sedert 8 jaar, als Directrice, de opleiding binnen het Instituut en verzorgt daarnaast het pakket van praktijk en didactiek van de Hatha Yoga, verzorgt seminaries en bepaalde theoretische vakken.

Hade (1960) obtained her certificate from André Van Lysebeth in 1986.  She had been teaching in the Institute Yogadocenten in Zolder (Limbourg) for 32 years and has her own practice in Brussels.  For 8 years she has been director of teachertraining in the Institute, and she also teaches Hatha Yoga, some seminars and theoretical courses.

Hade (1960) a obtenu son diplôme d’enseignante de yoga de André Van Lysebeth en 1986. Elle enseigne à l’Insitut Yogadocenten à Zolder (Limbourg) depuis 32 ans et a son propre atelier à Bruxelles. Elle dirige depuis 8 ans, en tant que directrice, le cours de formation pour enseignant dans l’Institut, elle enseigne le Hatha Yoga et donne quelques séminaires et cours théoriques.

www.hade.be

Workshop

Workshop TitleWorkshop TimeWorkshop languageWorkshop Description ENWorkshop Description FRWorkshop Description IT
Afternoon Workshop/Atelier de l’après-midi |14.30 – 16.30 (daily/journalier)Language:Dutch (English - français)

Ademhaling als weg van buiten naar binnen en dan vertoeven in de grot van stilte en rust.

Breathing as the way from outside to the inside and then abide in the inner cave of stillness and deep rest.

La respiration en tant que passage de l’intérieur à l’extérieur, puis résider dans la caverne intérieure de la tranquillité et du repos profond.